تحصیل در مجارستان

مدارك لازم دانشگاه های مجارستان

مدارك لازم دانشگاه های مجارستان

مدارك لازم جهت اخذ پذيرش تحصيلي در مجارستان – مدارك لازم دانشگاه های مجارستان ترجمه ريز نمرات آخرين و گواهي آخرين مدرك تحصيلي + 2 سري كپي پاسپورت معتبر (حداقل 5/1 سال اعتبار داشته باشد)+ 1 سري كپي صفحات 9-2 كپي شناسنامه تمام صفحات معادل ريالي حدود 100 يورو براي دانشگاههاي گروه پزشكي و 100 يورو براي گروه مهندسي هزينه صدور پذيرش تحصيلي توسط دانشگاه (بسته به دانشگاه) …

بیشتر بخوانید »

دوره تحصیلی در مجارستان

دوره تحصیلی در مجارستان

تحصیل پيش‌ دانشگاهي‌ در مجارستان ‌ تحصیل در مجارستان – در كشور مجارستان، تحصيلات كودكان از دوره پيش دبستاني آغاز مي شود. دوره پيش دبستاني پذيراي كودكان بين سه تا هفت سال است و سال آخر آن ( Ovoda ) براي تمام كودكان اجباري مي باشد. بطور متوسط، كودكان مجاري كمي بيش از سه سال را در اين مقطع مي گذرانند كه اين ميزان، …

بیشتر بخوانید »