خانه / تحصيلات‌ در کشور مجارستان / دوره تحصیلی در مجارستان

دوره تحصیلی در مجارستان

تحصیل پيش‌ دانشگاهي‌ در مجارستان

‌ تحصیل در مجارستان – در كشور مجارستان، تحصيلات كودكان از دوره پيش دبستاني آغاز مي شود. دوره پيش دبستاني پذيراي كودكان بين سه تا هفت سال است و سال آخر آن ( Ovoda ) براي تمام كودكان اجباري مي باشد. بطور متوسط، كودكان مجاري كمي بيش از سه سال را در اين مقطع مي گذرانند كه اين ميزان، بالاترين نسبت مشاركت كودكان در مقطع پيش دبستاني در ميان كشورهاي اروپايي است.

پس از آن، مقطع ابتدايي ( Altalanos iskola ) آغاز مي شود كه شامل دو دوره است: مقطع ابتدايي سطح اول چهار سال به طول مي انجامد و سپس دانش آموزان وارد مقطع ابتدايي سطح دوم مي شوند كه عمدتاً يك دوره چهار ساله است؛ اما در برخي دبستان ها سطح دوم مي تواند شامل دوره هاي دو تا سه ساله نيز باشد.

پس از مقطع ابتدايي، دانش آموزان وارد مقطع دبيرستان ( Gimnazium ) مي شوند. اين مقطع در نظام آموزشي مجارستان از تنوع چشمگيري برخوردار است و مي تواند شامل دوره هاي چهار، پنج، شش و هشت ساله شود. بسته به نوع دوره، دانش آموزان از سن ده، دوازده يا چهارده سالگي وارد دبيرستان شده و تا هجده و نوزده سالگي در اين مقطع ادامه تحصيل مي دهند. اين مقطع علاوه بر دبيرستان ها، شامل مدارس متوسطه فني حرفه اي ( Szakkozepiskola ) با طول دوره چهار ساله، و هنرستان هاي فني حرفه اي ( Szakiskola ) با طول دوره دو تا چهار ساله نيز مي باشد كه تنوع گوناگوني داشته و پذيراي دانش آموزان چهارده تا بيست ساله است. برخي از اين هنرستان ها و مدارس فني حرفه اي، صرفاً ويژه دانش آموزاني هستند كه توانايي تكميل مقاطع پايين تر را نداشته و يا با مشكلات خاصي در برخي دروس پايه (نظير خواندن، نوشتن يا حساب) مواجه بوده اند.

پس از اتمام دبيرستان يا هنرستان ها و مدارس فني حرفه اي، به دانش آموزان مدرك ديپلم متوسطه ( Erettsegi Bizanyitvany ) اعطا مي شود. بطور كلي، تحصيلات در كشور مجارستان تا سن هجده سالگي اجباري است.

 تحصیلات دانشگاهی در مجارستان

داشتن مدرك ديپلم متوسطه (Erettsegi Bizanyitvany) جهت ورود به موسسات آموزش عالي الزامي است. پذيرش دانشجو در كشور مجارستان تا حد زيادي تحت تاثير نيازهاي مراكز آموزشي، پژوهشي و شركت هاي تحقيقاتي است. پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي به سه طريق انجام مي پذيرد:

  • بررسي امتيازات كسب شده در دوره متوسطه؛
  • بررسي امتيازات كسب شده در آزمون ورودي دانشگاه ها؛
  • بررسي امتيازات كسب شده در دوره متوسطه و نيز نمره آزمون ورودي دانشگاه ها.

دانش آموزاني كه در رقابت هاي علمي ملي رتبه ممتاز را بدست آورده باشند ارجح بوده و بطور نسبي يا كامل از آزمون ورودي دانشگاه ها معاف مي شوند. وزارت آموزش مجارستان در تلاش است تا با راه اندازي سيستم كنكور سراسري، شرايط يكساني را براي داوطلبان ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي اين كشور فراهم نمايد.

نظام آموزش عالي مجارستان

نظام آموزش عالي مجارستان سنتي در كشور مجارستان، نظامي دوگانه بر پايه تحصيلات در كالج ( Foiskola ) يا دانشگاه ( Egyetem ) است. تحصيلات عالي در سطح كالج یک الي دو سال به طول  مي انجامد و بمنظور آمادگی ورود به دانشگاه است. تحصيلات در سطح دانشگاه چهار الي شش سال طول مي كشد.

موسسات آموزش عالي همچنين مجاز به راه اندازي دوره هاي دو ساله آموزش عالي فني حرفه اي ( Accredited Higher Vocational Training –Felsofoku szakkepesites ) مي باشند. اين دوره ها عمدتاً توسط كالج ها و در اكثر موارد، با همكاري مدارس متوسطه فني حرفه اي برگزار مي شوند و بيشتر شامل دروس عملي هستند. دوره آموزش عالي فني حرفه اي منتهي به اعطاي درجه نمي شود و به دانش آموختگان فقط گواهي اتمام دوره حرفه اي اعطا مي شود.

دانش آموختگان  دانشگاه ها مي توانند در مقطع فوق لیسانس ادامه تحصيل دهند كه با انجام يك كار پژوهشي همراه است. اين مقطع بين يك تا سه سال به طول مي انجامد.

تحصيل در مقطع دكترا نيازمند داشتن مدرك كارشناسي ارشد بوده و حداقل سه سال به طول مي انجامد.

دوره تربيت معلم در نظام آموزشي سنتي و جدید مجارستان

دوره تربيت معلم در نظام آموزشي سنتي مجارستان، به مقطع آموزشي مورد نظر داوطلب بستگي دارد. معلمين دوره پيش دبستاني و ابتدايي سطح اول ملزم به گذراندن دورة سه – چهار ساله در كالج ها، معلمين دوره ابتدايي سطح دوم ملزم به گذراندن دورة چهار – پنج ساله در كالج ها و دريافت تخصص در دو موضوع درسي، و معلمين دوره متوسطه ملزم به گذراندن دورة تكميلي چهار – پنج ساله در دانشگاه ها و دريافت تخصص در يك يا دو موضوع درسي مي باشند.

اما نظام آموزشي مجارستان به دنبال امضاي بيانية بولونيا ( Bologna Declaration ) در سال 1999، در روند اصلاحات بنيادي جهت هماهنگي با نظام آموزش عالي كشورهاي اروپايي قرار گرفت. از سال 2006 ميلادي، جايگزين ساختن تدريجي نظام جديد چند بخشي به جاي نظام سنتي شروع شد. تحولات در رشته هاي هنر، ادبيات و علوم انساني، از سال 2007ميلادي آغاز شد.

تحصیل در مجارستان

 

 سال تحصيلي شامل دو ترم است. هر ترم پانزده هفته به طول مي انجامد. ترم پاييزه از سپتامبر تا ژانويه و ترم بهاره از فوريه تا ژوئن مي باشد.

در نظام جديد آموزش عالي مجارستان، تحصيلات به شيوه كارشناسي ارشد پيوسته (چهار الي شش سال تحصيل در دانشگاه ها) همچنان در رشته هاي پزشكي، دامپزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، حقوق و معماري و يازده رشته علوم انساني و هنر امكان پذير است. در نظام آموزش مجارستان، معلمين دوره هاي پيش دبستاني و ابتدايي ملزم به داشتن مدرك كارشناسي و دبيران مقاطع بالاتر نيازمند داشتن مدرك كارشناسي ارشد مي باشند.

از جمله تغييرات صورت گرفته در نظام آموزش عالي مجارستان، راه اندازي سيستم آموزش واحدي است؛ بدين ترتيب كه هر ترم بايد شامل سي واحد و هر واحد معادل سي ساعت كاري براي دانشجو (شامل ساعات ملاقات با اساتيد و يادگيري فردي) باشد. همچنين در صورت تمايل دانشجو به تغيير رشته، دانشكده و يا دانشگاه، امكان انتقال واحدهاي گذرانده شده وجود دارد.

دانشجويان خارجي داوطلب ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مجارستان بايد داراي ديپلم دوازده ساله (و يا در صورتي كه مجموع دوران تحصيل در مقاطع ابتدايي و متوسطه يازده سال باشد، ديپلم يازده ساله) تاييد شده توسط وزارت آموزش عالي مجارستان باشند. مؤسسات آموزش عالي مجارستان در راستاي جذب دانشجويان خارجي، علاوه بر تلاش جهت همگون سازي مدارك تحصيلي خود با مدارك ساير كشورهاي اروپايي، به طور مستمر شمار آن دسته از برنامه هاي آموزشي كه به زبان خارجي (غير مجاري) تدريس مي شوند را افزايش مي دهند.

دوره های تحصیلی در مجارستان

Bachelor: در نظام جديد، دوره كارشناسي شامل شش تا هشت ترم (صد و هشتاد الي دويست و چهل واحد) به علاوه يك ترم كارآموزي در رشته هاي داراي واحدهاي عملي مي باشد.

Master: در نظام جديد، دوره كارشناسي ارشد دو تا چهار ترم (شصت الي صد و بيست واحد) به طول مي انجامد (به استثناي رشتة تربيت معلم كه پنج ترم و معادل صد و پنجاه واحد است).

Ph.D و DLA (Doctor of Liberal Arts): در نظام جديد، دوره دكترا شش ترم (صد و هشتاد واحد) بعد از مقطع كارشناسي ارشد به طول مي انجامد.

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلي دانشگاه هاي مجارستان

  • مداركFoskolai Oklevel و Bachelor از دانشگاه هاي معتبر با حداقل سه سال تحصيل به شرط داشتن ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهي، «كارشناسي» ارزشيابي مي شود.
  • مدركEgyetemi Oklevel با حداقل چهار سال تحصيل و مدركDoctor universitatis از دانشگاه هاي معتبر با حداقل شش سال تحصيل به شرط داشتن ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهي و مدارك Master با حداقل يك سال تحصيل به شرط داشتن مدرك كارشناسي معتبر، «كارشناسي ارشد» ارزشيابي مي شود.
  • مداركSzakiranyu Tovabbkepzesi Oklevel و مدرك Egyetemi Doktorra به همراه پايان نامه در صورت داشتن مدرك كارشناسي معتبر، به ماخذ «كارشناسي ارشد» ارزشيابي مي گردد.
  • مداركDoktor، Mester، Candidatus Scientiarum، Doctor Scientiarum، D. و DLA با حداقل سه سال تحصيل به شرط داشتن مدرك كارشناسي ارشد معتبر و با ارائه تز به ماخذ «دكترا»  ارزشيابي مي شود.

   چرا تحصیل در مجارستان ؟

– تاييد مدارك دانشگاههاي مجارستان در 25 كشور اروپايي

– ارائه كليه رشته هاي علوم پزشكي به دانشجويان ايراني و خارجي

– ارائه دوره پيش دانشگاهي موسوم به پرپاريتوري كورس در سال اول

– امكانات خوب آموزشي با كيفيت مناسب

– ارائه امكانات ورزشي و اينترنتي در حد مطلوب با پرداخت حق عضويت

– امكان تحصيل با شهريه مناسب و قابل تاييد در كليه كشورهاي اروپايي

– هزينه پايين زندگي نسبت به ساير كشورهاي اروپاي غربي

– كافي بودن مدرك ديپلم متوسطه و پیش دانشگاهی براي ورود دانشجويان ايراني

– قابليت آموزش زبان انگليسي در دانشگاهها و كالجها تحت نظارت وزارت

– ارائه كليه رشته هاي مهم  به زبان انگليسي به دانشجويان خارجي

– بيمه درماني اجباري در طول مدت تحصيل و حمايت درماني دانشجويان

– ارائه مدرك دكتراي حرفه اي در پايان تحصيلات پزشكي و دندانپزشكي زيرا در بعضي از كشورها مانند هندوستان در پايان تحصيلات رشتــه پزشكي فوق ليسانس و دررشته دندانپزشكي مدرك ليسانس ارائه مي گردد و دانشجويان بايستي دوره هاي تكميلي در ايران بگذرانند

– ارائه بعضي از رشته هاي تحصيلي كه امكان ورود براي دانشجويان ايراني در ساير كشورها موجود نميباشد مانند ميكروالكترونيك و …

– امكان انتقال به ايران و دانشگاههاي معتبر جهان با رعايت ضوابط و پس از گذراندن 36 واحد در رشته هاي غير پزشكي و 72 واحد دررشته هاي علوم پزشكي