خانه / گرامر زبان مجاری / Kis – kicsi کوچک

Kis – kicsi کوچک

Kis - kicsi کوچک

Kis – kicsi کوچک  egy kicsit یک کمی

Kis – kicsi کوچک – آموزش گرامر زیان مجاری : Kis و kicsi هر دو به معنای “کم” یا “کوچک”، و پاسخی برای سوال ?Milyen (چه نوع است؟) می‌باشند. Kis زمانی به کار برده می‌شود که بلافاصله اسمی بعد از آن ظاهر شود. در حالی که Kicsi می‌تواند خودش به تنهایی هم بیاید:

مجارستان کشوری کوچک است. Magyarország kis ország
Magyarország kicsi ország
مجارستان کوچک است. Magyarország kicsi

Egy kicsit (یک کمی) بیان کننده مقدار یا درجه‌ای از چیزی است:

فقط یک کمی می‌خواهم. Csak egy kicsit kérek
یک کمی گرسنه هستم. Egy kicsit éhes vagyok

همچنین ببینید

تمرین تلفظ زبان مجاری

تمرین تلفظ زبان مجاری

الفبای زبان مجاری – تمرین تلفظ زبان مجاری   حروف صدادار –  a-á  – تمرین تلفظ زبان مجاری …