کتاب آموزش زبان مجاری

کتاب آموزش زبان مجاری – خود آموز زبان مجاری

از آنجا که تا به حال کتابی با مضمون آموزش زبان مجاری در بازار کتاب ایران به چاپ نرسیده و کمبود منابع آموزشی به زبان فارسی در این حوزه به شدت احساس می شد بر آن شدیم تا قدمی هر چند کوچک در این مسیر برداریم. امید است که این کتاب مورد توجه دانشجویان، زیان آموزان، ایرانیان مقیم مجارستان و صاحب نظران قرار گیرد.

برخلاف بیشتر زبان های اروپایی که متعلق به زبان های خانواده هندو اروپایی (Indo-European) است، زیان مجاری یک زبان فینو اوگریان (Finno-Ugrian) است که در حقیقت وابسته به فنلاندی، استونیایی و برخی دیگر از زبان هایی که توسط مردم در شمال شوروی سابق صحبت می شده است. لذا زبان مجاری هم در ساختار گرامری و هم در تلفظ متفاوت از اغلب زبان های اروپایی می باشد.

مشاهده همه 1 نتیجه