خانه / تمرین تلفظ / تمرین تلفظ زبان مجاری

تمرین تلفظ زبان مجاری

تمرین تلفظ زبان مجاری

الفبای زبان مجاری – تمرین تلفظ زبان مجاری

دانلود فایل PDF

 

حروف صدادار –  a-á  – تمرین تلفظ زبان مجاری

دانلود فایل PDF

 

حروف صدادار –  e-é  – تمرین تلفظ زبان مجاری

دانلود فایل PDF

همچنین ببینید

پسوند n در زبان مجاری

پسوند n در زبان مجاری

پسوند n در زبان مجاری : این پسوند در فارسی به معنای “بر، روی” است. …