خانه / تحصيلات‌ در کشور مجارستان / مدارك لازم دانشگاه های مجارستان

مدارك لازم دانشگاه های مجارستان

مدارك لازم جهت اخذ پذيرش تحصيلي در مجارستان – مدارك لازم دانشگاه های مجارستان

 1. ترجمه ريز نمرات آخرين و گواهي آخرين مدرك تحصيلي + 2 سري كپي
 2. پاسپورت معتبر (حداقل 5/1 سال اعتبار داشته باشد)+ 1 سري كپي صفحات 9-2
 3. كپي شناسنامه تمام صفحات
 4. معادل ريالي حدود 100 يورو براي دانشگاههاي گروه پزشكي و 100 يورو براي گروه مهندسي هزينه صدور پذيرش تحصيلي توسط دانشگاه (بسته به دانشگاه)
 5. دانشجويان بالاي 22 سال بايد رزومه يا سي وي كامل شخصي ارائه دهند كه بصورت سال به سال كه در هر سال مشخص باشد متقاضي چه فعاليتي داشته است . شامل توضيح سالهاي تحصيل ، كارآموزي ، كار ، تحقيق ، دوره هاي علمي مختلف مانند كامپيوتر و زبان ، سربازي و …
 6. دانشجويان داراي مدرك ليسانس بايد معدل دروس اختصاصي بالاتر از 70% يا 14 داشته باشند.
 7. دانشجويان متقاضي ليسانس به بالا بايد 2 معرفي نامه از 2 استاد زمان تحصيل خود داشته باشند.
 8. دانشجويان فوق ليسانس و دكترا ميبايستي پروپوزال تحقيقاتي خوب در رابطه با رشته انتخابي ارائه دهند.
 9. دانشجويان متقاضي ليسانس به بالا بايد مدرك زبان انگليسي حداقل درحد متوسط ارائه نمايند. IELTS = 5

مدارك لازم دانشگاه های مجارستان

مدارك لازم اخذ ویزا تحصيلي در مجارستان – مدارك لازم دانشگاه های مجارستان

 1. 12  قطعه عكس 4×3 رنگي پاسپورتي
 2. تعهد پرداخت هزينه تحصيلي توسط پدر يا قيم در سربرگ پدر با مهر و امضاء
 3. گواهي اعلام موجودي و يا پرينت حساب بانكي پدر يا قيم حداقل معادل 30 ميليون تومان با مهر بانك
 4. گواهي اشتغال به كار پدر يا قيم در سربرگ با مهر و امضاء
 5. گواهي ضمانت و موافقت خروج دانشجويان زير 18 سال توسط پدر
 6. شهريه ترم اول دانشگاه كه ميبايستي قبل از اخذ رواديد براي دانشگاه حواله گردد و مبلغ هزينه حواله ارز به كشور مجارستان كه ميبايستي اضافه تر پرداخت گردد تا از اصل شهريه هنگام حواله كسر نگردد.
 7. ترجمه سند ملكي پدر يا قيم
 8. ترجمه شناسنامه پدر یا قیم

مدارك لازم اخذ ویزا براي خانواده های دانشجویان در مجارستان

 1. اصل پاسپورت با حداقل 8 ماه اعتبار خروج
 2. 3 قطعه عكس 4×3 رنگي پاسپورتي
 3. هزينه رواديد سفارت
 4. گواهي تعهد پرداخت هزينه مسافرت توسط همسر يا قيم در سربرگ با مهر و امضاء
 5. گواهي موجودي و يا پرينت حساب بانكي همسر يا قيم حداقل 3 ميليون تومان با مهر بانك
 6. گواهي اشتغال به كار همسر يا قيم در سربرگ با مهر و امضاء
 7. گواهي ثبت نام يا اشتغال به تحصيل دانشجو در مجارستان
 8. كپي قرارداد اجاره نامه منزل دانشجو در مجارستان و يا خوابگاه
 9. كپي صفحات ويزا و اقامت دانشجو
 10. كپي تمام صفحات شناسنامه پدر
 11. كپي صفحات اول و اعتبار و ويزاهاي كشورهاي مختلف طي سه سال گذشته متقاضي
 12. ترجمه شناسنامه مادر دانشجو در صورتيكه مادر متقاضي ويزا باشد.
 13. ترجمه سند ملكي پدر يا قيم
 14. بيمه مسافرتي به طول مدت ويزاي درخواستي (يك ماهه تا سه ماهه ) كه مؤسسه هماهنگ مي نمايد.

  نكات مهم :‌

 • خانواده هاي متقاضي حداقل دو ماه قبل از اقدام به عزيمت بايد درخواست رواديد به مؤسسه بنمايند.
 • زمان لازم جهت اخذ ويزاي خانواده ها حداقل يك ماه ميباشد و در زمان تابستان و يا تعطيلات ژانويه از حد معمول بيشتر.
 • خانواده هاي محترم در صورتيكه متقاضي ويزاي بيش از يك ماه باشند با بيمه نامه هماهنگ با آن مدت تهيه گردد كه بديهي است هزينه آن نسبت به بيمه يك ماهه افزايش خواهد داشت.
 • خانواده هاي محترم در صورتي كه جهت عزيمت به كشور مجارستان تاريخ خاصي مورد نظرشان ميباشد بايد پس از تعيين تاريخ رزرو بليط تهيه و كپي آن را به مؤسسه ارائه نمايند كه هماهنگيهاي لازم با سفارت صورت پذيرد.
 • مدت زمان ويزا به مدت زمان باقي مانده گواهي شده در برگه اشتغال به تحصيل فرزند بستگي دارد. بعنوان مثال در صورتيكه فرزند ويزا و اقامت معتبر يك ساله يا شش ماهه داشته باشد ولي برگه اشتغال به تحصيل وي دو ماه اعتبار داشته باشد ، سفارت تا تاريخ اعتبار برگه اشتغال به تحصيل ويزا خواهد داد.
 • در صورتيكه رواديد معتبر كشورهاي شنگن در پاسپورت متقاضي موجود باشد، رواديد سريعتر صادر خواهد گرديد.

تذکرات:

دانشجويان پس از ورود به مجارستان ميبايست حداکثر ظرف 30 روز از تاريخ ورود نسبت به معرفي آدرس محل زندگي خود به پليس محلي و دريافت كارت اقامت خود اقدام نمايند و 2 ماه قبل از اتمام رواديد ميبايست اقدام به تمديد آن نمايد.

 • زمان لازم جهت اخذ پذيرش و ويزاي تحصيلي دانشجويان ديپلمه حداقل 1 ماه و دانشجويان فوق ليسانس حداقل 2 ماه ميباشد
 • استفاده از راهنما در كشور مجارستان بصورت كاملا اختياري است و هزينه آن طبق لیست اعلام شده ميباشد كه متقاضي بايد قبلا پرداخت نمايد.

   دانشجويان پس از خريد بليط كپي آن را بايد به مؤسسه ارائه فرمايند كه هماهنگيهاي استقبال از فرودگاه صورت پذيرد و قبل از ورود به مجارستان بايد فرد راهنما يا كالج در مجارستان 3 روز قبل از تاريخ ورود اقدام نمايند .