خانه / گرامر زبان مجاری / Már – még هنوز – قبلاً

Már – még هنوز – قبلاً

Már - még هنوز - قبلاً

Már – még هنوز – قبلاً

Már – még هنوز – قبلاً : این کلمات اغلب زمانی استفاده می‌شوند که در مورد چیزی سوال می‌شود که آیا انجام شده یا اتفاق افتاده است؟

Már (هنوز، قبل) در جملات مثبت و سوالی استفاده می‌شود.

Még (هنوز، قبل) در جملات منفی و سوالی استفاده می‌شود.

آیا تا به حال در بوداپست بوده‌ای؟ ?Voltál már Budapesten
من قبلا در بوداپست بوده‌ام. .Voltam már Budapesten
تا به حال در بوداپست نبودی؟ ?Még nem voltál Budapesten
تا به حال در بوداپست نبوده‌ام. .Még nem voltam Budapesten

در این نوع سوالات و جملات، مجارها زمان گذشته استفاده می‌کنند. تا به‌حال با دو فعل در زمان گذشته برخورد کرده‌اید: lenni (بودن) و történik (اتفاق افتادن). صرف کامل فعل lenni از این قرار است:

بودیم voltunk (mi) بودم voltam (én)
بودید voltatok (ti) بودی voltál (te)
بودید voltak (maguk/önök) بودید volt (maga/ön)
بودند voltak (ők) بود volt (ő)

Még :

توجه کنید که még در جملات و سوالات مشابه زیر به معنای حتی است:

حتی شما؟ ?még te is
بله، حتی من. .Igen, még én is

و به معنای هنوز در جملات مشابه زیر:

هنوز به کلاس انگلیسی می‌روی؟                    ?Jársz még angolra

همچنین ببینید

تمرین تلفظ زبان مجاری

تمرین تلفظ زبان مجاری

الفبای زبان مجاری – تمرین تلفظ زبان مجاری   حروف صدادار –  a-á  – تمرین تلفظ زبان مجاری …